Quiz

Pytanie 1: Kod strony WWW napisanej w jezyku PHP


jest wykonywany po stronie klienta
jest wykonywany po stronie serwera
moze byc uruchomiony bez obsługi serwera WWW
jest przetwarzany na tych samych zasadach co JavaScript

Pytanie 2: Parametr face znacznika słuzy do okreslenia


barwy czcionki
nazwy czcionki
efektow czcionki
wielkosci czcionki

Pytanie 3: Odwolywanie funkcji do samej siebie to


iteracja
dziedziczenie
hermetyzacja
rekurencja

Pytanie 4: Który z wymienionych znaczników należy do części dokumentu HTML?


section
span
img
title

Pytanie 5: W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane


zostaną posortowane
nie będą zawierały powtórzeń
będą spełniały określony warunek
będą pogrupowane według określonego pola

Pytanie 6: Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jeżeli


jest to obraz stereoskopowy
jest potrzeba zapisu obrazu lub animacji
jest to grafika wektorowa
jest potrzeba zapisu obrazu bez kompresji

Pytanie 7: Który z formatów NIE pozwala na zapis plików animowanych?


SWF
GIF
ACE
SVG

Pytanie 8: Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to


%
&
||
/

Pytanie 9: Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia


background="" /background
body bgcolor="" /body
bgcolor="" /bgcolor
body background="" /body

Pytanie 10: Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL, należy posłużyć się instrukcją


USAGE
REVOKE
GRANT
DELETE